SEPAR


SEPAR2000 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมนี

SEPAR2000 เป็นเครื่องกรองน้ำมันดีเซล ด้วยระบบใหม่ล่าสุด Multistage Centrifugal ทำให้มั่นใจได้ 100% ว่าน้ำและสิ่งเจือปนต่างๆในน้ำมัน เช่นตะกอนสนิม และเศษดินโคลน เป็นต้น จะไม่สามารถเข้าไปทำความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้

 

คุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

1.    เครื่องยนต์สะดุด  กำลังตก เร่งรอบไม่ขึ้น

2.    มีสิ่งสกปรก เศษโลหะ ปะปนกับน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

3.    ถังน้ำมันรถมีน้ำและสิ่งเจือปนอยู่ เป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์มีปัญหา

4.    ถังบรรจุน้ำมันใต้ดินของปั๊มน้ำมันที่เราเติมไม่มีคุณภาพ สึกกร่อน จนเป็นสาเหตุให้มีน้ำ และสิ่งสกปรกเข้าไปเจือปนในน้ำมันจนเป็น

       สาเหตุให้เครื่องยนต์มีปัญหา

5.    ควันดำ สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความรำคาญแก่คนรอบข้างและผู้ใช้ถนน

 

คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำมันที่คุณใช้สะอาดพอ???

น้ำมันที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้อาจมีน้ำ ตะกอนและสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่คุณพบว่าเครื่องยนต์ที่วันหนึ่งเคยใช้งานได้ดีของคุณ....กลับพังลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้น้ำและสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันและเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เสียหายมีได้หลายประการดังต่อไปนี้
1.    เครื่องยนต์คอมมอนเรลในปัจจุบันมีหัวฉีดที่เล็ก ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายแม้เพียงเศษผงและผุ่นละอองจะเล็กนิดเดียวก็ตาม
2.    การปนเปื้อนของน้ำและสิ่งสกปรกระหว่างการขนส่งและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
3.    การปนเปื้อนระหว่างการใช้งานทั้งจากหยดน้ำและความชื้นหรือแมลงและสัตว์ต่างๆ ที่เล็ดลอดเข้าไปในถังน้ำมันและเครื่องยนต์
4.    การจัดเก็บน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้น้ำและสิ่งสกปรกปนเปื้อนได้ง่าย ที่ร้ายแรงกว่านั้น น้ำมันก้นถังที่เก็บไว้นานอาจเกิดการเน่าเสืย
5.    ที่ร้ายแรงที่สุดคือการลักลอบถ่ายน้ำมันจากบุคคลที่หวังผลประโยชน์จากคุณโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา

ทำไมต้องใช้ SEPAR2000

1.    SEPAR2000 ช่วยป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ประสบปัญหา อันเกิดจากน้ำและเศษตะกอนเจือปน


2.    SEPAR2000 ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3.    SEPAR2000 ช่วยลดปัญหา downtime เครื่องยนต์ ทำให้ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายที่สูงและสูญเสียเวลาทำงาน


4.    SEPAR2000 ช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง เนื่องจากมีระบบ Backflushing

5.    SEAPR2000 ช่วยลดควันดำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของ SEPAR 2000

1.    ดีไซน์กะทัดรัด

2.    ประสิทธิภาพสูง

3.     Low flow restriction (ความต้านทานการไหลต่ำ)

4.     ไส้กรองมีอายุการใช้งานนาน

5.     ติดตั้งง่าย

6.     ดูแลรักษาสะดวก


สั่งสินค้า : SEPAR