หจก. เอส.อาร์.เอส ทรานสปอร์ต สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ SEPAR รุ่น SWK2000/10 สำหรับรถ ISUZU FXZ360